Amazonas, 130 x 50 cm

Amazonasområdet i norra Sydamerika är hemvist för en mängd olika fiskar. Allt från revirhävdande ciklider och glupska malar, till pyttesmå tetror i stim. Det finns många olika biotoper i Amazonas. Trädgrenar, översvämmade trädstammar och rötter utgör ofta en naturlig del av fiskarnas miljö.

Amazonas 130 x 50 cm Left

Amazonas 130 x 50 cm Left

Amazonas 130 x 50 cm Front

Amazonas 130 x 50 cm Front

Amazonas 130 x 50 cm Right

Amazonas 130 x 50 cm Right

Amazonas 130 x 50 cm LeftAmazonas 130 x 50 cm FrontAmazonas 130 x 50 cm Right
Den här bakgrunden skall installeras i akvarium som är minst 35 cm djupt.