Amazonas, 160 x 60 cm

Amazonasområdet i norra Sydamerika är hemvist för en mängd olika fiskar. Allt från revirhävdande ciklider och glupska malar, till pyttesmå tetror i stim. Det finns många olika biotoper i Amazonas. Trädgrenar, översvämmade trädstammar och rötter utgör ofta en naturlig del av fiskarnas miljö.

Amazonas 160 x 60 cm Left

Amazonas 160 x 60 cm Left

Amazonas 160 x 60 cm Front

Amazonas 160 x 60 cm Front

Amazonas 160 x 60 cm Right

Amazonas 160 x 60 cm Right

Amazonas 160 x 60 cm LeftAmazonas 160 x 60 cm FrontAmazonas 160 x 60 cm Right
Den här bakgrunden skall installeras i akvarium som är minst 35 cm djupt.