Amazonas, 80 x 40 cm

Amazonasområdet i norra Sydamerika är hemvist för en mängd olika fiskar. Allt från revirhävdande ciklider och glupska malar, till pyttesmå tetror i stim. Det finns många olika biotoper i Amazonas. Trädgrenar, översvämmade trädstammar och rötter utgör ofta en naturlig del av fiskarnas miljö.

Amazonas 80 x 40 cm Left

Amazonas 80 x 40 cm Left

Amazonas 80 x 40 cm Front

Amazonas 80 x 40 cm Front

Amazonas 80 x 40 cm Right

Amazonas 80 x 40 cm Right

Amazonas 80 x 40 cm LeftAmazonas 80 x 40 cm FrontAmazonas 80 x 40 cm Right
Den här bakgrunden skall installeras i akvarium som är minst 35 cm djupt.