Från Usumacinta

Detta akvarium illustrerar idén om att implementera olika hardscape för att skapa olika biotoper (se akvariet med samma bakgrundsinstallation i Usumacinta River).

Denna biotop är uppbyggd kring en flodbädd från Costa Rica . Stora stenblock dominerar aquascapen där tunnare grenar är placerade mot mitten och höger sida av akvariet. De stora stenblocken skapar gränser för revir och platser för lek.

Bakgrunder i akvariet