Slimline Amazonas 50A, 50 x 45 cm

Slimline är, som namnet antyder, väldigt tunn. Slimline produceras med med betydligt rationellare metoder och har därför ett attraktivt pris. Trots det har Slimline samma överlägsna kvalitet som övriga Back to Nature-produkter.

Slimline består av olika sektioner som överlappar varandra med dolda fogar. Slimline kan installeras i praktiskt taget vilket akvarium eller terrarium som helst. Slimlinesortimentet har tre höjder; 45 cm (för akvarier upp till 50 cm), 55 cm (för akvarier upp till 60 cm) och 80 cm (för akvarier upp till 85 cm). Slimlines med höjderna 45 cm och 50 cm har tre olika sektioner − A och B som är 50 cm långa (med olika struktur), och C som är 20 cm lång. Med dessa tre sektioner kombinerar man en bakgrund som täcker bakrutan på i stort sett alla akvarier eller terrarier. För de större akvarierna finns Slimlines med höjden 80 cm, dessa finns i sektionerna A och B.

Du kan även variera Slimlines bakgrunder genom att montera moduler utanpå för att skapa ett unikt egendesignat klipplandskap.

Slimline Amazonas 50A

Slimline Amazonas 50A

Place to desired composition by your own choice.

Place to desired composition by your own choice.

Slimline Amazonas 50APlace to desired composition by your own choice.